A S S O C I A C I Ó  D ‘ A R T I S T E S  P L À S T I C S  I  V I S U A L S  D E  S A B A D E L L

VOLS FER-TE SOCI?

Si vols participar com a soci i donar suport a les activitats de l’Associació, has d’emplenar la següent butlleta i lliurar-la des d’aquesta mateixa pàgina, juntament amb el rebut de la transferència bancària*.

 

El nostre número de compte corrent és el:

ES68 0081 0900 8100 0533 6939


  L’emplenament d’aquest formulari, mitjançant el qual es proporcionen determinades dades de caràcter personal, suposa l’atorgament del seu consentiment perquè les seves dades siguin incloses en un fitxer informàtic i tractades per part d’AAPVS, amb estricta confidencialitat d’acord amb la política de privacitat i seguretat de l’associació, i amb el què disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, (LOPD).

  Exclusivament per les finalitats pròpies de l’associació, amb la posibilitat d’excercir es drets d’accés, rectificació i cancel-lació al seu tractament en els terminis i condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a l’exercici d’aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se a AAPVS, via correu electrònic

  aapvsabadell@gmail.com

  * Per a l’any 2023 s’aplicarà només mitja qüota (25 i 12,50 € respectivament). En anys successius caldrà fer la transferència abans del dia 25 de gener. Us enviarem un recordatori d’aquesta data per correu electrònic.

  A S S O C I A C I Ó  D ‘ A R T I S T E S  P L À S T I C S  I  V I S U A L S  D E  S A B A D E L L

  VOLS FER-TE SOCI?

  Si vols participar com a soci i donar suport a les activitats de l’Associació, has d’emplenar la següent butlleta i lliurar-la des d’aquesta mateixa pàgina, juntament amb el rebut de la transferència bancària*.

   

  El nostre número de compte corrent és el:

  ES68 0081 0900 8100 0533 6939

   

  L’emplenament d’aquest formulari, mitjançant el qual es proporcionen determinades dades de caràcter personal, suposa l’atorgament del seu consentiment perquè les seves dades siguin incloses en un fitxer informàtic i tractades per part d’AAPVS, amb estricta confidencialitat d’acord amb la política de privacitat i seguretat de l’associació, i amb el què disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, (LOPD).

  Exclusivament per les finalitats pròpies de l’associació, amb la posibilitat d’excercir es drets d’accés, rectificació i cancel-lació al seu tractament en els terminis i condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a l’exercici d’aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se a AAPVS, via correu electrònic

  aapvsabadell@gmail.com

   

   

  * Per a l’any 2023 s’aplicarà només mitja qüota (25 i 12,50 € respectivament). En anys successius caldrà fer la transferència abans del dia 25 de gener. Us enviarem un recordatori d’aquesta data per correu electrònic.